Ing.Lukáš Koval

Jsme autorizovaný inženýr (projektant) v oblasti pozemních stavech - ČKAIT 1103572

V roce 2007 jsem vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě, obor pozemní stavby.

Od roku 2007 a v období let 2010-2012 jsem pracoval jako projektant a stavební dozor pro ateliér Donlić Interiér spol. s r.o. v Praze. Podílel jsem se na zakázkách, které řešili všechny stupně projektové dokumentace na základě koordinace studie s architektem a následně investorem a zapracování všech požadavků do projektové dokumentace, zajištění inženýringu, autorského dozoru a technického dozoru přímo na stavbě.

V roce 2008-2010 jsem pracoval ve společnosti Tebodin Czech Republic s.r.o. jako projektant, kde jsem řešil velkou zakázku na rekonstrukci centrální kotelny pro město Krnov. Řešil jsem řadu projektů pro dotační fondy na zateplení škol a bytových domů.

Od roku 2010 pracuji v oblasti projektování pozemních staveb na OSVČ. Mám za sebou řadu projektů od architektonických návrhu domů a jejich studií, od kterých se žádný projekt neobejde! Od těch se pak můžeme s klientem odrazit a řešit projektovou dokumentaci novostaveb a rekonstrukcí rodinných či bytových domů, se kterými mám zkušenosti. Rovněž se zabývám dotačními programy a zajišťování projektové dokumentace, která s různými dotacemi souvsí. Ke každému projektu jsem schopný zajistit kompletní inženýrskou činnost. 

V roce 2012 jsem získal autorizaci v oblasti pozemních staveb a jsem členem komory autorizovaných inženýrů a technicků.

V roce 2014 jsem úzce spolupracoval se společností BAHAL ČR a.s. kde jsem řešil realizační část projektové dokumentace a následně kontrolu staveb.

V roce 2015 jsem jako stavební dozor dohlížel na průběhu ekologických novostaveb rodinných domů v Norsku, kde se realizovala výstavba 10-ti dřevostaveb v malém městečku Hurdal nedaleko hlavního města Oslo. Realizace staveb zajišťovala firma Vesper Homes s.r.o.

V současnosti řeším v Moravskoslezském kraji a okolí projekty staveb a stavební dozory nejen pro soukromé investory, ale také pro podnikatelé. Celkově však jsme schopen pokrýt celou ČR a to především Prahu, kde jsem řadu let pracoval.

Kontaktujte nás:

Ing.Lukáš Koval | ČKAIT:1103572

e-mail: lukas@kovalprojekt.cz

telefon: +420 777 624 424

IČO: 765 17 179

Kancelář:

Viléma Balarína 1959/6| 748 01 Hlučín | Czech republic

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel nula a devět 
Zpráva: