Autorský dozor stavby

Autorský dozor stavby vykonává zhotovitel projektové dokumentace na základě smluvního vztahu s investorem. 

Hlavní náplň činnosti autorského dozoru:

  • Kontroluje, zda se stavba provádí podle schválené dokumentace a jestli se dodržují podmínky stavebního povolení.
  • Poskytuje pracovníkům dodavatele stavby konzultace ke zpracované projektové dokumentaci
  • Posuzuje a schvaluje návrhy na změny oproti schválené dokumentaci

V případě rekonstrukcí nebo úprav stávajících staveb nelze v mnoha případech postihnout všechny aspekty stavby, poskytuje autorský dozor případná rozhodnutí a návrh řešení těchto projektem nepředpokládaných situací.

.

.

.

.

.

.

Kontaktujte nás:

Ing.Lukáš Koval | ČKAIT:1103572

e-mail: lukas@kovalprojekt.cz

telefon: +420 777 624 424

IČO: 765 17 179

Kancelář:

Viléma Balarína 1959/6| 748 01 Hlučín | Czech republic

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a sedm 
Zpráva: