Architektonické studie

Hlavní náplň architektonických studií je vypracování záměru investora, zhmotnění jeho představ a idey v konfrontaci s daným územím, vlivu na okolí a investičními náklady nejen na stavbu samotnou, ale rovněž na její provoz. Studie je vstupním podkladem provedení projektu ke stavebnímu povolení. Architektonická studie obsahuje zadání, situaci, shrnutí použitých podkladů, řešení dispozic všech podlaží objektu, kótované výkresy půdorysů  a řezů, pohledy, jednoduché hmotové studie, vizualizace.Architektonická studie je jedna z nejdůležitějších částí  projektové dokumentace. Je to vstupní část projektu, od kterého se odvíjí nejen vzhled domu, ale také cena. 

To znamená:

  • orientace ke světovým stranám
  • návaznost komunikačních prostor na ostatní části domu- bytové,nebytové 
  • návaznost na technologické celky - uspořádání koupelen, prostoru pro vytápění, kotlů a ostatních zařízení 
  • správné dispoziční řešení a zakotvení budoucího nábytku je nedílnou součástí návrhu objektu. 
  • osazení do terénu
  • umístění obejktu na pozemek

 

 

 

 

Kontaktujte nás:

Ing.Lukáš Koval | ČKAIT:1103572

e-mail: lukas@kovalprojekt.cz

telefon: +420 777 624 424

IČO: 765 17 179

Kancelář:

Viléma Balarína 1959/6| 748 01 Hlučín | Czech republic

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel nula a jedenáct 
Zpráva: