Kovalprojekt

vítejte na webu www.kovalprojekt.cz

Logo_1

Architektonické studie

Hlavní náplň architektonických studií je vypracování záměru investora, zhmotnění jeho představ a idey v konfrontaci s daným územím, vlivu na okolí a investičními náklady nejen na stavbu samotnou, ale rovněž na její provoz.  Klient přináší své zadání –  svůj plán, jaký dům chce postavit. Jaké jeho potřeby má stavba naplňovat. Jak si tam představuje svůj budoucí život.

 

Více

Logo_2_1

Projektová činnost

Projektová činnost ve výstavbě zahrnuje veškerou nutnou inženýrskou činnost v rámci realizace stavby. Zajišťujeme komplexní vypracování projektové dokumentace od návrhu stavby, přes zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, realizaci staveb, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení.                       

 

Více

Penb_128x128

Nová zelená úsporám

Zateplete svůj rodinný dům a snižte si náklady na energie. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám můžete získat státní podporu na snížení energetické náročnosti vašeho domu. Poradíme vám, jak na to. Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, dále pak úspora energie.

 

Více

Logo_3_1

Ostatní služby

Stavební dozor investora je nezbytný prvek v úspěšném procesu výstavby. Autorský dozor stavby vykonává zhotovitel projektové dokumentace. Inženýrská činnost - v rámci této činnosti zastupujeme investora při projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a s účastníky řízení. 3D vizualizace projektů novostaveb a rekonstrukcí domů, bytových domů, atd.                   

 Více

 

    vítejte na webu www.kovalprojekt.cz

mým záměrem je vytvářet ve spolupráci s klienty a specialisty funkční soudobou architekturu, která respektuje své okolí a širší vztahy v území. Každé zadání je pro mně výzvou, kterou chceme od prvopočáteční studie dotáhnout do reálného cíle. Hlavní důraz klademe na celkový koncept řešení a celistvost autorského návrhu.

Více

Referenční projekty a realizace

květen2010

Projekt rodinného domu v Darkovicích

Více

září2011

Projekt rodinného domu v Darkovicích

Více

říjen2011

Projekt rodinného domu v Ludgeřovicích

Více

listopad2011

Projekt rodinného domu v Hati

Více

srpen2012

Projekt rodinného domu ve Vřesině u Opavy

Více

květen2012

Projekt a realizace interiéru v Opavě

Více

červenec2013

Projekt a rodinného domu v Krmelíně

Více

Jak-an-to_300x300

2015-2021

Projekty k dotačním programům

Více

Kontaktujte nás:

Ing.Lukáš Koval | ČKAIT:1103572

e-mail: lukas@kovalprojekt.cz

telefon: +420 777 624 424

IČO: 765 17 179

Kancelář:

Viléma Balarína 1959/6| 748 01 Hlučín | Czech republic

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel deset a devět 
Zpráva: